Hassan, Ihab Habib

Text hesla

Hassan, Ihab Habib, 17. 10. 1925 Káhira – 10. 9. 2015 Milwaukee, Wisconsin — americký literárny historik a kritik egyptského pôvodu. Od 1946 žil v USA. Pozornosť vzbudil knihou o povojnovom americkom románe Radikálna nevinnosť. Súčasný americký román (Radical Innocence. The Contemporary American Novel, 1961). Autor kníh Literatúra mlčania. Henry Miller & Samuel Beckett (The Literature of Silence. Henry Miller & Samuel Beckett, 1967), v ktorej ocenil tvorbu S. Becketta a H. Millera, a Rozštvrtenie Orfea. Smerovanie k postmodernej literatúre (The Dismemberment of Orpheus. Toward a Postmodern Literature, 1971).

Zverejnené vo februári 2008.

Hassan, Ihab Habib [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hassan-ihab-habib