Hášim, Ahmet

Text hesla

Hášim, Ahmet, 1884 Bagdad – 4. 6. 1933 Istanbul — turecký básnik. Bol učiteľom francúzštiny. Silne na neho zapôsobili P. Verlain a A. Rimbaud. Kládol dôraz na estetiku verša. Patril medzi prvých predstaviteľov expresionizmu a symbolizmu v tureckej poézii. Jeho poézia sa vyznačuje mimoriadnou obraznosťou. Vydal zbierky básní Jazerné hodiny (Göl Saatleri, 1921), Pohár (Piyale, 1926) a i. Napísal aj cestopis a knihu spomienok na detstvo.

Zverejnené 14. novembra 2017. Aktualizované 14. novembra 2017.

Hášim, Ahmet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hasim-ahmet