Hasdrubal

Text hesla

Hasdrubal — meno viacerých kartáginských politikov a vojvodcov: Hasdrubal, ? – 221 pred n. l. (zavraždený) — zať Hamilkara Barka, švagor Hannibala. Po Hamilkarovej smrti 229 pred n. l. prevzal velenie nad kartáginským vojskom v Hispánii a pokračoval vo výbojoch. R. 227 pred n. l. založil prístavné mesto Kart Hadashat (Nové Kartágo, lat. Carthago nova, dnes Cartagena). Ovládol hispánske územie až po rieku Iberus (dnes Ebro), ktorá sa po uzavretí zmluvy s Rímom 226 pred n. l. stala hranicou kartáginského vplyvu. R. 221 pred n. l. zahynul v bojoch s keltskoiberským obyvateľstvom, velenie nad kartáginským vojskom prebral Hannibal; Hasdrubal, asi 243 pred n. l. – 207 pred n. l. pri rieke Metaurus (dnes Metauro, Umbria) — syn Hamilkara Barka, mladší brat Hannibala, kartáginský veliteľ v 2. púnskej vojne. Počas Hannibalovho ťaženia v Itálii velil vojskám v Hispánii. R. 211 pred n. l. porazil rímske vojsko, na ktorého čele stáli bratia Scipio a Scipio Calvus, a (dočasne) získal stratenú Hispániu (po rieku Iberus). R. 210 (alebo 209) pred n. l. sa však Rimania pod velením Scipiona Africana St. zmocnili mesta Kart Hadashat (Nové Kartágo) a 208 pred n. l. porazili Hasdrubalovo vojsko pri Baecule (dnes Baylen), čím Hasdrubal znova stratil Hispániu. Podarilo sa mu však prejsť s časťou vojska cez Pyreneje a Alpy do Itálie na pomoc Hannibalovi, ale 207 pred n. l. v bitke pri rieke Metaurus zahynul. Jeho hlavu vhodili Rimania do Hannibalovho tábora; Hasdrubal, ? – 146 pred n. l. — veliteľ kartáginského vojska počas 3. púnskej vojny (149 – 146 pred n. l.). Spočiatku porazil rímske vojsko vedené konzulmi L. Calpurniom Pisonom a L. Mancinom, potom bránil Kartágo, ktoré obliehal Scipio Africanus Ml. V bezvýchodiskovej situácii sa vzdal.

Zverejnené vo februári 2008.

Hasdrubal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hasdrubal