Hasdeu, Bogdan Petriceicu

Text hesla

Hasdeu, Bogdan Petriceicu, 26. 2. 1838 Cristineşti-Hotinului, Besarábia, dnes Cristineşti, judeţ Botoşani, Rumunsko – 25. 8. 1907 Cîmpina, dnes Câmpina, pochovaný v Bukurešti — rumunský jazykovedec, historik a folklorista. Pochádzal zo starej bojarskej rodiny, po absolvovaní štúdií v rôznych vedných odboroch sa 1863 usadil v Bukurešti. Založil a viedol niekoľko časopisov (napr. Din Moldova, Lumina), v ktorých uverejňoval svoje historické, jazykovedné, etnografické a literárnokritické články. Od 1874 profesor porovnávacej filológie na univerzite v Bukurešti. Položil vedecké základy rumunskej filológie, svojím monumentálne projektovaným slovníkom rumunského jazyka Etymologicum Magnum Romaniae (1886 – 93) sa zaslúžil o konštituovanie spisovnej rumunčiny. Z historických prác je najvýznamnejší spis Kritické dejiny Rumunov (Istoria critică a românilor, 1874/75). V oblasti folkloristiky sa pokúsil o klasifikáciu ľudovej slovesnosti a zaoberal sa teóriou rozprávky. Z dramatických prác vyniká jeho historická dráma Razvan a Vidra (Răzvan şi Vidra, 1867).

Zverejnené vo februári 2008.

Hasdeu, Bogdan Petriceicu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hasdeu-bogdan-petriceicu