haruspex

Text hesla

haruspex [lat.], genitív haruspika, plurál haruspikovia, lat. haruspices — etruský veštec považovaný za vykladača božskej vôle. Haruspikovia veštili z vnútorností obetovaných zvierat a z bleskov (pokladaných za varovanie bohov). Pri obetovaní porovnávali vnútornosti s modelom, na ktorom boli vyznačené sféry vplyvu jednotlivých bohov, a podľa veľkosti a tvaru jednotlivých častí vnútorností predpovedali budúce udalosti (zachovaný je napr. bronzový model ovčej pečene z Placentie, dnes Piacenza). Haruspikov povolali aj do Ríma, kde sa stali poradným orgánom najvyšších úradníkov a senátu. Pôvodne boli vyberaní z Etruskov, neskôr i z Rimanov z jazdeckého stavu. Cisár Claudius počas svojej vlády (41 – 54) vytvoril 60-členné kolégium haruspikov, ktorí vykonávali veštenie až do zániku Západorímskej ríše (476). Čiastočne zachované zlomky etruských vedomostí o interpretácii vôle bohov obsahuje latinský preklad diela Náuka Etruskov (Disciplina Etrusca).

Zverejnené vo februári 2008.

Haruspex [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haruspex