hannoverská dynastia

Text hesla

hannoverská dynastia, aj hanoverská dynastia, angl. House of Hanover — britská kráľovská dynastia nemeckého pôvodu vládnuca na britskom tróne 1714 – 1901. Jej zakladateľom bol hannoverský kurfirst Georg Ludwig, ktorý vo Veľkej Británii vládol ako Juraj I. (1714 – 27). Počas panovania jej šiestich kráľov krajina dosiahla mocenský a územný vrchol a vyvinula sa na klasický typ buržoáznej konštitučnej monarchie. Najvýznamnejšími panovníkmi boli Juraj III. (1760 – 1820) a Viktória (1837 – 1901), ktorá sa vydala za princa Alberta zo sasko-kobursko-gothskej dynastie, čím bola založená nová vetva hannoverskej dynastie. Počas 1. svetovej vojny sa kráľ Juraj V. rozhodol 1917 z lojality voči vlasti (aby sa zakryl nemecký pôvod) premenovať dynastiu na windsorskú dynastiu.

Zverejnené vo februári 2008.

Hannoverská dynastia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hannoverska-dynastia