Hanno Moreplavec

Text hesla

Hanno Moreplavec, aj Hannón, genitív Hannóna, koniec 6. stor. pred n. l. – 5. stor. pred n. l. — kartáginský vojenský veliteľ a vodca námornej expedície vyslanej najneskôr pred 450 pred n. l. (podľa niektorých zdrojov 510 – 470 pred n. l.) na preskúmanie západoafrického pobrežia. Približne s 30-tis. kolonistami obnovili zaniknuté fenické osady. Plavili sa (na 60 lodiach) po dnešný štát Sierra Leone, podľa iných verzií až do Guinejského zálivu po Kamerunský vrch. Po návrate do Kartága dal Hanno Moreplavec vryť opis plavby vo fenickom jazyku do medených dosiek a uložiť do Melkartovho chrámu, v období helenizmu bol text preložený do gréčtiny (Oboplávanie, gr. Periplus). Vyšiel v zbierke Geographi Graeci minores (1855).

Zverejnené vo februári 2008.

Hanno Moreplavec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanno-moreplavec