Hannibal ante portas!

Text hesla

Hannibal ante portas! [lat.], Hannibal pred bránami! — všeobecne zaužívaná obdoba pokriku Rimanov (v zmysle: nepriateľ je blízko, hrozí bezprostredné nebezpečenstvo), keď sa počas druhej púnskej vojny na jar 211 pred n. l. pred bránami Ríma objavil kartáginský veliteľ Hannibal so svojím vojskom. Lívius (Dejiny 23, 16) a Cicero (O najvyššom dobre a zle 4, 22; 1. filipická reč, 11) zaznamenali výraz Hannibal ad portas! (Hannibal pri bránach!).

Zverejnené vo februári 2008.

Hannibal ante portas! [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hannibal-ante-portas