Hanley, James

Text hesla

Hanley [henli], James, 3. 9. 1897 Liverpool – 11. 11. 1985 Londýn — anglo-írsky spisovateľ, brat G. Hanleyho, jeden z najlepších spisovateľov píšucich o mori. Pochádzal z chudobnej rodiny, ako 13-ročný opustil školu a stal sa námorníkom. Bojoval v 1. svetovej vojne, potom striedal rôzne zamestnania. Počas 2. svetovej vojny pracoval pre BBC. Jeho dielo je charakteristické opisom brutality života námorníkov na mori i zbedačeného banského prostredia v južnom Walese v období hospodárskej krízy a 2. svetovej vojny. Upozornil na seba už prvým románom Posun (Drift, 1930) a novelou Nemecký trestanec (The German Prisoner, 1930). Jeho kontroverzný román Chlapec (Boy, 1931) zachytávajúci sexuálne násilnosti na lodi vyšiel pôvodne iba v 145 exemplároch pre abonentov. Jeho ďalšie vydanie polícia stiahla z obehu a výtlačky boli spálené. Medzi jeho najznámejšie diela patrí cyklus sociálnych románov z 30. rokov 20. stor. o liverpoolskej rodine Furyovci (The Furys, 1935), Tajomná cesta (The Secret Journey, 1936), Náš čas už uplynul (Our Time Is Gone, 1940), Zimná pieseň (Winter Song, 1950) a Koniec a začiatok (An End and a Beginning, 1958). Na prelome 30. a 40. rokov napísal romány o mori Prázdne more (Hollow Sea, 1938), Oceán (The Ocean, 1941) a Námorníkova pieseň (Sailor’s Song, 1943) i autobiografické dielo Žiadne smernice (No Directions, 1943). Počas dlhodobého pobytu vo Walese napísal zbierku autobiografických esejí Utopený Don Quijote (Don Quixote Drowned, 1953), romány Sonáta z Walesu (The Welsh Sonata, 1954), Iný svet (Another World, 1972) a Kráľovstvo (A Kingdom, 1978).

Text hesla

Hanley [henli], James, 3. 9. 1897 Liverpool – 11. 11. 1985 Londýn — anglo-írsky spisovateľ, brat G. Hanleyho, jeden z najlepších spisovateľov píšucich o mori. Pochádzal z chudobnej rodiny, ako 13-ročný opustil školu a stal sa námorníkom. Bojoval v 1. svetovej vojne, potom striedal rôzne zamestnania. Počas 2. svetovej vojny pracoval pre BBC. Jeho dielo je charakteristické opisom brutality života námorníkov na mori i zbedačeného banského prostredia v južnom Walese v období hospodárskej krízy a 2. svetovej vojny. Upozornil na seba už prvým románom Posun (Drift, 1930) a novelou Nemecký trestanec (The German Prisoner, 1930). Jeho kontroverzný román Chlapec (Boy, 1931) zachytávajúci sexuálne násilnosti na lodi vyšiel pôvodne iba v 145 exemplároch pre abonentov. Jeho ďalšie vydanie polícia stiahla z obehu a výtlačky boli spálené. Medzi jeho najznámejšie diela patrí cyklus sociálnych románov z 30. rokov 20. stor. o liverpoolskej rodine Furyovci (The Furys, 1935), Tajomná cesta (The Secret Journey, 1936), Náš čas už uplynul (Our Time Is Gone, 1940), Zimná pieseň (Winter Song, 1950) a Koniec a začiatok (An End and a Beginning, 1958). Na prelome 30. a 40. rokov napísal romány o mori Prázdne more (Hollow Sea, 1938), Oceán (The Ocean, 1941) a Námorníkova pieseň (Sailor’s Song, 1943) i autobiografické dielo Žiadne smernice (No Directions, 1943). Počas dlhodobého pobytu vo Walese napísal zbierku autobiografických esejí Utopený Don Quijote (Don Quixote Drowned, 1953), romány Sonáta z Walesu (The Welsh Sonata, 1954), Iný svet (Another World, 1972) a Kráľovstvo (A Kingdom, 1978).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

, . Hanley, James [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-04-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanley-james