handrárska píšťala

Text hesla

handrárska píšťala — malý vzduchozvučný hranový hudobný nástroj zhotovený z baranej alebo z bravčovej kosti (novšie z kaučuku alebo z PVC) s dĺžkou asi 90 – 150 mm a priemerom 30 – 40 mm. Trubicu na hornom konci uzatvára dubový klátik. Na prednej strane má navŕtané dva hmatové otvory, na zadnej strane jeden palcový hmatový otvor. Signalizačný nástroj handrárov, ktorým pri príchode do dediny privolávali ľudí na výmenu či na odkúpenie drobného tovaru buď jednoduchými signálmi, alebo handrárskymi nápevmi či piesňami. V tejto funkcii sa používal do 50. rokov 20. stor.

Text hesla

handrárska píšťala — malý vzduchozvučný hranový hudobný nástroj zhotovený z baranej alebo z bravčovej kosti (novšie z kaučuku alebo z PVC) s dĺžkou asi 90 – 150 mm a priemerom 30 – 40 mm. Trubicu na hornom konci uzatvára dubový klátik. Na prednej strane má navŕtané dva hmatové otvory, na zadnej strane jeden palcový hmatový otvor. Signalizačný nástroj handrárov, ktorým pri príchode do dediny privolávali ľudí na výmenu či na odkúpenie drobného tovaru buď jednoduchými signálmi, alebo handrárskymi nápevmi či piesňami. V tejto funkcii sa používal do 50. rokov 20. stor.

Zverejnené vo februári 2008.

Handrárska píšťala [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/handrarska-pistala