Hamzatov, Rasul

Text hesla

Hamzatov, Rasul, aj rus. Gamzatov, 8. 9. 1923 Cada, Dagestan, Ruská federácia – 3. 11. 2003 Moskva — avarský básnik píšuci po avarsky aj po rusky, syn H. Caadasua. Pracoval ako vidiecky učiteľ, po štúdiu na Literárnom inštitúte M. Gorkého v Moskve (1945 – 50) sa venoval literárnej činnosti a prekladu ruskej a arabskej poézie do avarského jazyka. V poézii aktualizoval dagestanské ľudové formy, kladúc dôraz na vedomie univerzálneho a zvláštneho. Jeho moderný výraz je charakteristický úspornosťou, rafinovanosťou a smerovaním k filozofickej reflexii. Autor básnickej zbierok Vrúcna láska a spaľujúca nenávisť (Hasratab rokligi borklarab ccingi, 1943), O staršom bratovi (Kudijav vasasde, 1952), Hory a vrcholy (Murul da ‘atilhabi, 1963), poém Rozhovor s otcom (Insulgun kkarab, 1955), Horalka (Ma’arulaj, 1958, niektoré vyšli i v slovenskom preklade ako výber Hamzatovovej prózy Ľúbim sto dievčat, 1971), esejí Môj Dagestan (Dir Daghistan, 1968; slovensky 1977) a i.

Text hesla

Hamzatov, Rasul, aj rus. Gamzatov, 8. 9. 1923 Cada, Dagestan, Ruská federácia – 3. 11. 2003 Moskva — avarský básnik píšuci po avarsky aj po rusky, syn H. Caadasua. Pracoval ako vidiecky učiteľ, po štúdiu na Literárnom inštitúte M. Gorkého v Moskve (1945 – 50) sa venoval literárnej činnosti a prekladu ruskej a arabskej poézie do avarského jazyka. V poézii aktualizoval dagestanské ľudové formy, kladúc dôraz na vedomie univerzálneho a zvláštneho. Jeho moderný výraz je charakteristický úspornosťou, rafinovanosťou a smerovaním k filozofickej reflexii. Autor básnickej zbierok Vrúcna láska a spaľujúca nenávisť (Hasratab rokligi borklarab ccingi, 1943), O staršom bratovi (Kudijav vasasde, 1952), Hory a vrcholy (Murul da ‘atilhabi, 1963), poém Rozhovor s otcom (Insulgun kkarab, 1955), Horalka (Ma’arulaj, 1958, niektoré vyšli i v slovenskom preklade ako výber Hamzatovovej prózy Ľúbim sto dievčat, 1971), esejí Môj Dagestan (Dir Daghistan, 1968; slovensky 1977) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hamzatov, Rasul [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamzatov-rasul