Hamilton, Ian

Text hesla

Hamilton [he-], Ian (Standish Monteigh), sir, 6. 1. 1853 ostrov Korfu – 12. 10. 1947 Londýn — britský generál. Od 1870 pôsobil v niekoľkých britských expedičných zboroch v Indii a Afrike. Od 1910 britský vrchný veliteľ v Stredomorí, počas 1. svetovej vojny vymenovaný za veliteľa expedičného zboru. Pre jeho chyby vo velení sa zásadná vojenská operácia na polostrove Gelibolu (Gallipoli) v bojoch Spojencov proti Turkom o získanie dardanelskej úžiny skončila veľkými stratami. Autor diela Galipolský denník (Gallipoli Diary, 2 zväzky, 1920).

Zverejnené vo februári 2008.

Hamilton, Ian [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamilton-ian