Hamdánovci

Text hesla

Hamdánovci, arab. Banú Hamdán — arabská moslimská dynastia nazvaná podľa náčelníka silného arabského kmeňa Taglibov Hamdána ibn Hamdúna. V podmienkach mocenskej dezintegrácie abbásovskej ríše utvorili Hamdánovci vlastný štát v severnej Sýrii (945 – 1004) so sídlom v Aleppe (→ Halab). Mocenský útvar, ktorý počas svojej existencie neprestajne čelil expanzii byzantských Grékov zo západu i egyptských Fátimovcov z juhu, nakoniec podľahol Fátimovcom. Dvor Hamdánovcov sa zapísal natrvalo do dejín arabskoislamskej kultúry. Vládca Sajf ad-Davla (943 – 967) bol štedrým mecenášom literátov, filozofov a vedcov, na jeho dvore pôsobili o. i. slávny arabský básnik al-Mutanabbí, filozof al-Fárábí a básnik al-Isfahání, autor Knihy piesní.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamdánovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamdanovci