Hamburský štátny filharmonický orchester

Text hesla

Hamburský štátny filharmonický orchester, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg — jeden z najstarších symfonických orchestrov v Európe založený 1828 v Hamburgu ako Filharmonická spoločnosť (Philharmonische Konzertgesellschaft). V 19. stor. bol umeleckým centrom, v ktorom boli zoskupení napr. C. Schumannová, F. Liszt, J. Brahms a H. von Bülow. R. 1889 pripravil nemeckú premiéru 5. symfónie P. I. Čajkovského. R. 1896 vznikla pri orchestri Spoločnosť hamburských priateľov hudby, ktorej cieľom bolo získať štátne prostriedky na trvalú činnosť orchestra. Začiatkom 19. stor. účinkovali s orchestrom viacerí významní sólisti (o. i. F. Kreisler a P. de Sarasate), 1905 dirigoval G. Mahler svoju 5. symfóniu, 1922 dirigovali svoje diela I. Stravinskij a S. Prokofiev. Od inštitucionálneho začlenenia do Hamburskej štátnej opery a zlúčenia s pôvodným divadelným orchestrom (1934) pôsobí pod názvom Štátny filharmonický orchester (Philharmonisches Staatsorchester) ako koncertné teleso i ako operný orchester. Po 2. svetovej vojne boli jeho šéfdirigentmi napr. E. Jochum, J. Keilberth, W. Sawallisch, H. Stein, A. Ceccato, Hans Zender (*1936, †2019), Ch. von Dohnányi, G. Albrecht a Ingo Metzmacher (*1957), 2005 – 15 Simone Youngová (Young, *1961), od 2015 Kent Nagano (*1951). Cieľom orchestra je o. i. uvádzanie diel súčasných hudobných skladateľov.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 13. apríla 2021.

Hamburský štátny filharmonický orchester [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hambursky-statny-filharmonicky-orchester