Hambergerovci

Text hesla

Hambergerovci (Hamberger) — rodina husliarov pôsobiacich v 19. stor. v Bratislave a Viedni. Známi členovia: Joseph st., 1808 Viedeň – 14. 4. 1864 Bratislava, otec Ferdinanda a Josepha ml. Vyučil sa vo Viedni, okolo 1826 sa presťahoval do Bratislavy a pravdepodobne pracoval v dielni K. Ertla, potom prevzal husliarsku dielňu po J. G. Leebovi ml. (v zachovaných bratislavských daňových zoznamoch zapísaný 1829 – 50), od 1830 bratislavský mešťan. Vyučili sa uňho synovia Ferdinand a Joseph ml. Vo svojej dielni vyrábal husle, violončelá a citary. Spočiatku zhotovoval klenuté nástroje podľa viedenskej tradície, potom si vytvoril vlastný, elegantný a detailne vypracovaný model vychádzajúci z nástrojov A. Stradivariho. Po smrti Josepha st. viedla 1864 – 71 firmu jeho manželka Susanna a ich starší syn Ferdinand (asi 1846 Bratislava – 1891 tamže), ktorý po 1871 viedol firmu sám. Jeho husliarske práce sa podobajú otcovým, vyznačujú sa elegantnými obrysmi a pekným klenutím, mali výbornú povesť v Uhorsku i v Rakúsku; Joseph ml., 1849 Bratislava – 1904 Viedeň – mladší syn Josepha, vyučil sa u svojho otca a po jeho smrti 1864 krátky čas pracoval v rodinnej dielni. R. 1865 sa natrvalo presťahoval z Bratislavy do Viedne, kde pracoval u Antona Hofmanna (*1815, †1871), po ktorého smrti prevzal 1873 jeho obchod a dielňu. Získal titul c. k. dvorného výrobcu husieľ a stal sa dodávateľom hudobných nástrojov aj pre viedenskú operu.

Text hesla

Hambergerovci (Hamberger) — rodina husliarov pôsobiacich v 19. stor. v Bratislave a Viedni. Známi členovia: Joseph st., 1808 Viedeň – 14. 4. 1864 Bratislava, otec Ferdinanda a Josepha ml. Vyučil sa vo Viedni, okolo 1826 sa presťahoval do Bratislavy a pravdepodobne pracoval v dielni K. Ertla, potom prevzal husliarsku dielňu po J. G. Leebovi ml. (v zachovaných bratislavských daňových zoznamoch zapísaný 1829 – 50), od 1830 bratislavský mešťan. Vyučili sa uňho synovia Ferdinand a Joseph ml. Vo svojej dielni vyrábal husle, violončelá a citary. Spočiatku zhotovoval klenuté nástroje podľa viedenskej tradície, potom si vytvoril vlastný, elegantný a detailne vypracovaný model vychádzajúci z nástrojov A. Stradivariho. Po smrti Josepha st. viedla 1864 – 71 firmu jeho manželka Susanna a ich starší syn Ferdinand (asi 1846 Bratislava – 1891 tamže), ktorý po 1871 viedol firmu sám. Jeho husliarske práce sa podobajú otcovým, vyznačujú sa elegantnými obrysmi a pekným klenutím, mali výbornú povesť v Uhorsku i v Rakúsku; Joseph ml., 1849 Bratislava – 1904 Viedeň – mladší syn Josepha, vyučil sa u svojho otca a po jeho smrti 1864 krátky čas pracoval v rodinnej dielni. R. 1865 sa natrvalo presťahoval z Bratislavy do Viedne, kde pracoval u Antona Hofmanna (*1815, †1871), po ktorého smrti prevzal 1873 jeho obchod a dielňu. Získal titul c. k. dvorného výrobcu husieľ a stal sa dodávateľom hudobných nástrojov aj pre viedenskú operu.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hambergerovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hambergerovci