Hambergerovci

Text hesla

Hambergerovci (Hamberger) — rod husliarov pôsobiacich v 19. stor. v Bratislave a vo Viedni.

Významní predstavitelia:

Joseph st., 1808 Viedeň – 14. 4. 1864 Bratislava — otec Ferdinanda a Josepha ml. Vyučil sa vo Viedni, okolo 1826 sa presťahoval do Bratislavy a pravdepodobne pracoval v dielni Karola Ertla (→ Ertlovci). Neskôr prevzal husliarsku dielňu po Johannovi Georgovi Leebovi ml. (→ Leebovci), od roku 1830 bol bratislavským mešťanom. Vo svojej dielni vyrábal husle, violončelá a citary. Spočiatku zhotovoval klenuté nástroje podľa viedenskej tradície, potom si vytvoril vlastný, elegantný a detailne vypracovaný model vychádzajúci z nástrojov Antonia Stradivariho. Po smrti Josepha st. viedla 1864 – 71 firmu jeho manželka Susanna a ich starší syn Ferdinand;

Ferdinand, asi 1846 Bratislava – 1891 tamže — starší syn Josepha st., od 1871 viedol rodinnú firmu sám. Jeho husliarske práce sa podobajú otcovým, vyznačujú sa elegantnými obrysmi a pekným klenutím, mali dobrú povesť v Uhorsku i v Rakúsku;

Joseph ml., 1849 Bratislava – 1904 Viedeň — mladší syn Josepha st., vyučil sa u svojho otca a po jeho smrti krátky čas pracoval v rodinnej dielni. V roku 1865 sa natrvalo presťahoval z Bratislavy do Viedne, kde pracoval u Antona Hofmanna (*1815, †1871), po ktorého smrti (1873) prevzal jeho obchod a dielňu. Získal titul c. k. dvorného výrobcu husieľ a stal sa dodávateľom hudobných nástrojov aj pre viedenskú operu.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 2. decembra 2020.

Hambergerovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hambergerovci