hambašská slávnosť

Text hesla

hambašská slávnosť — prvé masové vystúpenie nemeckých opozičných síl za vytvorenie jednotného nemeckého štátu. Konalo sa 27. – 30. 5. 1832 na vrchu Hambach pri Neustadte (Falcko) a zúčastnilo sa na ňom okolo 30-tis. ľudí. Časť z nich požadovala vznik federatívnej demokratickej republiky, ktorá by bola protiváhou Svätej aliancie. Hambašskou slávnosťou vyvrcholilo v Nemecku národné opozičné hnutie inšpirované francúzskou Júlovou revolúciou (1830). Nasledovali represálie a úplné potlačenie slobody tlače a zhromažďovania.

Zverejnené vo februári 2008.

Hambašská slávnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hambasska-slavnost