Hamas

Text hesla

Hamas, arab. Harakat al-Mukávama al-Islámíja, Hnutie islamského odporu — militantná palestínska islamistická sunnitská organizácia (arab. hamas = oheň, zapálenosť) založená šejkom Ahmadom Jásinom (*okolo 1938, †2004) krátko pred decembrom 1987 (t. j. pred začiatkom prvej intifády) ako odnož hnutia Moslimskí bratia (aj Moslimské bratstvo). Svoje názory a ciele deklarovala v stanovách publikovaných 1988. V ideológii vychádza z antisemitských a protiizraelských arabských ideí. Územie dnešného Izraela považuje za neodcudziteľné islamské územie, ktoré sa nikdy nesmie odovzdať nemoslimom. Za svätú povinnosť považuje vedenie džihádu za získanie územia Izraela, tzv. sionistickej entity, ako označujú židovský štát. Konečným cieľom Hamasu je zničenie štátu Izrael, z čoho podľa predstaviteľov organizácie nie je možné zľaviť, pretože vyplýva priamo z ich výkladu Koránu. Hamas nikdy nestanovil presný dátum, do ktorého by mal byť Izrael vymazaný z mapy sveta, zakladateľ a ideový vodca organizácie, šejk A. Jásin však určil ako možný dátum rok 2027. Organizačne sa Hamas delí na politické a vojenské krídlo. Politické krídlo vedené z exilu Chálidom Miš’álom (aj Maš’ál; *1956) sa navonok prezentuje ako masové sociálne, politické a náboženské hnutie. Vojenské krídlo pozostáva z rozviedky prenasledujúcej porušovateľov islamského práva a z brigád al-Kasám vykonávajúcich teroristické činy. Vojenské krídlo Hamasu organizuje samovražedné atentáty a bombové útoky na území Izraela, v rámci svojej ideológie nerozlišuje civilné a vojenské ciele, častým terčom útokov sa stávajú reštaurácie, autobusy a i. civilné objekty, čo vedie ku klasifikácii Hamasu ako teroristickej organizácie. Miera prepojenosti politického a vojenského krídla Hamasu, ako aj koordinácie ich krokov je nepredvídateľná, pretože brigády al-Kasám pôsobia oddelene a nie vždy koordinujú svoje kroky s politickým krídlom organizácie. V marci 2005 politické krídlo Hamasu vyhlásilo mierové obdobie. V parlamentných voľbách v pásme Gazy v januári 2006 získal Hamas 76 zo 132 kresiel (prekvapivo porazil dovtedy vládnu stranu al-Fatah), čím získal možnosť zostaviť vládu. Premiérom sa stal Ismá’il Haníja (*1962), bývalý asistent šejka A. Jásina, predsedom parlamentu Abdal Azíz Duvajk (*1948). V súčasnosti sa Hamas usiluje legitimizovať ako štandardná politická strana. Jeho vládu však dosiaľ akceptovala bez výhrad len Ruská federácia. Izrael, USA a Európska únia od Hamasu žiadajú, aby uznal právo Izraela na existenciu, odzbrojil svojich členov, prihlásil sa k doterajším dohodám medzi palestínskou samosprávou a Izraelom a dištancoval sa od samovražedných atentátov a teroristických činov. Do splnenia týchto požiadaviek zaviedli proti vláde Hamasu ekonomické sankcie. Po vojenskom konflikte medzi Hamasom a stranou al-Fatah (2007) Hamas prevzal kontrolu nad pásmom Gazy. R. 2011 obe strany oznámili začiatok mierových vyjednávaní, ktoré boli zavŕšené 2017, kedy sa Hamas zaviazal, že civilnú a administratívnu kontrolu nad pásmom Gazy prenechá strane al-Fatah.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 16. apríla 2018.

Hamas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamas