hálka

Text hesla

hálka, cecídia — nenormálny guľovitý útvar, znetvorenina na rôznych orgánoch rastlín, ktorá vzniká parazitickým alebo symbiotickým pôsobením rôznych organizmov. Činnosťou rastlinných organizmov sa zvyčajne vytvárajú hálky s nepravidelným tvarom a rôznou veľkosťou, napr. na listoch brusníc (nazývajú sa aj fytocecídie). Činnosťou živočíchov (najmä háďatiek, roztočov a hmyzu, napr. hrčiarok, dvojkrídlovcov z čeľade byľomorovité, chrobákov z čeľade nosáčikovité, niektorých motýľov, červcov a bzdôch) vznikajú hálky prevažne s pravidelným tvarom, veľkosťou a vnútornou stavbou, napr. na duboch, bukoch a topoľoch (nazývajú sa aj zoocecídie).

Text hesla

hálka, cecídia — nenormálny guľovitý útvar, znetvorenina na rôznych orgánoch rastlín, ktorá vzniká parazitickým alebo symbiotickým pôsobením rôznych organizmov. Činnosťou rastlinných organizmov sa zvyčajne vytvárajú hálky s nepravidelným tvarom a rôznou veľkosťou, napr. na listoch brusníc (nazývajú sa aj fytocecídie). Činnosťou živočíchov (najmä háďatiek, roztočov a hmyzu, napr. hrčiarok, dvojkrídlovcov z čeľade byľomorovité, chrobákov z čeľade nosáčikovité, niektorých motýľov, červcov a bzdôch) vznikajú hálky prevažne s pravidelným tvarom, veľkosťou a vnútornou stavbou, napr. na duboch, bukoch a topoľoch (nazývajú sa aj zoocecídie).

Zverejnené vo februári 2008.

Hálka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halka