Halász-Hradil, Elemír

Popis ilustrácie

Elemír Halász-Hradil: Pod stromom, 1902, Slovenská národná galéria

Text hesla

Halász-Hradil [-lás], Elemír, 18. 4. 1873 Miškovec – 9. 12. 1948 Košice — uhorský a slovenský maliar.

Vyučil sa za natierača a písmomaliara v Miškovci. R. 1897 – 1901 študoval na súkromnej škole Simona Hollósyho v Mníchove, 1902 – 03 na Académie Julian v Paríži, v zimnom semestri 1913 – 14 v Majstrovskej maliarskej škole v Budapešti u J. Bencura. R. 1892 – 94 pôsobil ako maliar vo Viedni, 1895 – 1914 a 1918 – 48 v Košiciach; počas 1. svetovej vojny frontový maliar. Jeho raná tvorba sa vyvíjala pod vplyvom mníchovského akademizmu a S. Hollósyho. Začínal ako figuralista (samouk) a aj neskôr sa venoval portrétno-figurálnej tvorbe, ktorá tvorila väčšinu jeho objednávok. R. 1898 – 1900 navštívil maliarsku kolóniu v Baia Mare (Rumunsko), kde sa zúčastnil na tamojších plenéroch a prvýkrát tam použil luministickú koncepciu v maľbe (→ luminizmus). Jeho dielo Pod stromom (1902) sa považuje za jeden z prvých impresionistických obrazov v slovenskom maliarstve. Až do konca svojho tvorivého pôsobenia maľoval v duchu techniky, pri ktorej stvárnil farbu ako svetlo a svetlo ako farbu (Chlapec s ryšavými vlasmi, okolo 1907). Venoval sa aj žánrovej maľbe a krajinomaľbe. Iniciátor viacerých výstav, podieľal sa na kultúrnom živote Košíc, 1924 – 35 predseda výtvarného odboru Kazinczyho spoločnosti v Košiciach. Významná je aj jeho súkromná pedagogická činnosť v Košiciach, ovplyvnil formovanie J. Jakobyho, K. Bauera a J. Kollára. Jeho dielo je zastúpené vo väčšine slovenských galérií a múzeí.

Zverejnené vo februári 2008.

Halász-Hradil, Elemír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halasz-hradil-elemir