Hajfong

Text hesla

Hajfong, vietnamsky Hai Phong — prístavné mesto v severnom Vietname v delte Červenej rieky v blízkosti Bacboského zálivu; 620-tis. obyvateľov, aglomerácia 2,191 mil. obyvateľov (2016). Významné priemyselné stredisko. Priemysel hutnícky (hutníctvo cínu), lodný, strojársky, kovoobrábací, cementársky, chemický, gumársky, textilný (bavlnársky, hodvábnický), potravinársky (lúparne ryže, spracovanie rýb), drevársky. Hlavný obchodný prístav štátu, železničné a cestné spojenie s Hanojom, letisko. V okolí ťažba čierneho uhlia. V blízkosti sa nachádza turistami vyhľadávaná oblasť, záliv Ha Long zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Pôvodne rybárska dedina, ktorá sa od pol. 19. stor. počas francúzskej koloniálnej nadvlády vyvinula na najvýznamnejšie obchodné centrum a exportný prístav severného Vietnamu. R. 1946 zbombardovaný Francúzmi, viackrát Američanmi počas vietnamskej vojny (1972 prístav zamínovaný Američanmi). Stavebné pamiatky: pagoda Du Hang (17. stor.), viaceré stavby v duchu tzv. koloniálnej architektúry (opera, vily, paláce a i.). Univerzita, múzeá, sídlo katolíckeho biskupstva.

Zverejnené vo februári 2008.

Hajfong [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hajfong