hajdamáci

Text hesla

hajdamáci [tur. > ukr.] —

1. kozácki a roľnícki vzbúrenci proti feudálnemu útlaku vraždiaci a rabujúci na pravobrežnej Ukrajine v 18. stor. poľských statkárov. Najintenzívnejšiu činnosť vyvíjali 1735, 1750 a 1768;

2. oddiely protisovietskych vojsk ukrajinských nacionalistov, ktorí bojovali 1919 – 1921 za nezávislosť Ukrajiny pod vedením vrchného vojenského veliteľa Simona Vasyľovyča Petľuru (*1879, †1926); boli porazené Červenou armádou.

Text hesla

hajdamáci [tur. > ukr.] —

1. kozácki a roľnícki vzbúrenci proti feudálnemu útlaku vraždiaci a rabujúci na pravobrežnej Ukrajine v 18. stor. poľských statkárov. Najintenzívnejšiu činnosť vyvíjali 1735, 1750 a 1768;

2. oddiely protisovietskych vojsk ukrajinských nacionalistov, ktorí bojovali 1919 – 1921 za nezávislosť Ukrajiny pod vedením vrchného vojenského veliteľa Simona Vasyľovyča Petľuru (*1879, †1926); boli porazené Červenou armádou.

Zverejnené vo februári 2008.

Hajdamáci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hajdamaci