Häinsa

Text hesla

Häinsa, Kláštor zrkadlenia mora — rozsiahly buddhistický kláštorný komplex v južnej Kórei neďaleko mesta Tägu na juhozápadných svahoch vrchu Kaja (1 430 m n. m.), najvýznamnejšie miesto kórejského buddhizmu. Postavený 802 za vlády kráľa Ädžanga, neskôr postupne rozširovaný, v súčasnosti tvorí komplex 30 budov na ploche niekoľko km2. Významnou súčasťou kláštora Häinsa je depozitár Čanggjong pchango postavený 1488, v ktorom je uchovávaný najväčší zachovaný súbor (asi 80-tis. doštičiek) buddhistických textov a najobsiahlejšie náboženské literárne dielo na svete Tripitaka Koreana (→ Tripitaka), ktoré sa považuje za najpresnejšiu zo všetkých zachovaných textov v čínskych znakoch pozbieraných v krajinách Ďalekého východu a vydanú Kórejčanmi v pol. 13. stor. Vďaka presnosti a kráse kaligrafického štýlu i rezby drevených matríc sa tento súbor pokladá za najlepší približne z dvadsiatich verzií Tripitaky pochádzajúcich z východnej Ázie. R. 1995 bol Häinsa zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Zverejnené vo februári 2008.

Häinsa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hainsa