Habíbulláh

Text hesla

Habíbulláh, 3. 7. 1872 Taškent, Uzbekistan – 20. 2. 1919 Kallagoš — afganský emir z dynastie Barakzai. Na trón nastúpil 1901 po svojom otcovi Abdurrahmánovi ako jeho najstarší syn. Pričinil sa o modernizáciu krajiny. Urýchlil politiku užšieho spojenectva so Spojeným kráľovstvom, usiloval sa o zavedenie moderných európskych technológií a medicíny, rozšíril obchod s Indiou, obnovil armádnu výchovu podľa anglo-indického vzoru a založil armádnu akadémiu. Počas 1. svetovej vojny zostal neutrálny, napriek snahám islamského duchovného vodcu, osmanského sultána Mehmeda V. Reşata získať Afganistan na svoju stranu úspešne odolal ponukám Nemcov aj Britov na vstup do vojny. Zabitý (počas poľovačky) stúpencami protibritskej politiky; nástupcom sa stal jeho syn Amánulláh.

Zverejnené vo februári 2008.

Habíbulláh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/habibullah