Hába, Karel

Text hesla

Hába, Karel, 21. 5. 1900 Vizovice, okres Zlín – 21. 11. 1972 Praha — český skladateľ, violista a pedagóg, brat Aloisa Hábu. Študoval na pražskom konzervatóriu skladbu u J. Křičku a J. B. Foerstera a hru na husliach u J. Mařáka, na majstrovskej škole pražského konzervatória absolvoval štúdium kompozície u V. Nováka (1921) i hru na husliach u K. Hoffmanna (1928). R. 1934 – 35 navštevoval i oddelenie štvrťtónového systému na pražskom konzervatóriu u brata Aloisa. Pôsobil ako učiteľ (1922 – 27), violista rozhlasového orchestra (1929 – 38), hudobný referent denníka Československá republika (1927 – 32) i Československého rozhlasu (vysielanie pre školy, 1929 – 51), 1945 založil Detský spevácky rozhlasový zbor. R. 1952 – 60 pôsobil na Vysokej škole pedagogickej v Prahe, neskôr na Pedagogickom inštitúte. Zostavil niekoľko spevníkov, napísal detské zbory i piesne a rozhlasovú operu Smolíček (1950). V kompozičnom myslení spájal viaceré štýlové prúdy – atematický sloh, štvťtónovú kompozičnú metódu a východomoravský folklór. Obľuboval zbojnícku tematiku, čo vyústilo do napísania opery Jánošík (uvedená 1934 v pražskom Národnom divadle). Jeho opusy zneli aj na medzinárodných festivaloch súčasnej hudby. Bol činný aj ako sólista v štvrťtónových skladbách pre husle a violu i ako komorný hráč. Autor metodických príručiek Moderní houslová technika (2 zväzky 1927, 1928) a Metodika hudební výchovy (1953, 1957).

Zverejnené vo februári 2008.

Hába, Karel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haba-karel