Gustáv V.

Text hesla

Gustáv V., 16. 6. 1858 zámok Drottningholm – 29. 10. 1950 tamže — švédsky kráľ z dynastie Bernadottovcov (od 1907), syn Oskara II., otec Gustáva VI. Adolfa. Po nástupe na trón zrušil korunovačný obrad, bol obľúbený pre demokratické vystupovanie. R. 1907 bolo zavedené všeobecné rovné volebné právo do druhej komory parlamentu (Riksdag), 1917 do prvej komory a volebné právo žien. Za jeho panovania počas obidvoch svetových vojen zachovávalo Švédsko prísnu neutralitu.

Zverejnené vo februári 2008.

Gustáv V. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gustav-v