Gustáv III.

Text hesla

Gustáv III., 24. 1. 1746 Štokholm – 29. 3. 1792 tamže — švédsky kráľ z holštajnsko-gottorpskej dynastie (od 1771), syn Adolfa Frederika, otec Gustáva IV. Adolfa. Nekrvavým štátnym prevratom ukončil vládu stavov a 19. 8. 1772 vydal listinu o tzv. forme vlády, ktorou obnovil v plnom rozsahu kráľovskú autoritu na úkor šľachty. Osvietenskými reformami chcel zlepšiť štátnu správu a ekonomiku. Podporoval vedu a umenie, 1773 založil Kráľovskú operu, 1786 Švédsku akadémiu. Viedol však nákladné vojny proti Dánsku (1788 – 89) a Rusku (1789 – 90), čo vyvolalo ďalšiu nevôľu šľachtickej opozície. Po sprisahaní šľachty ho zavraždil gardový dôstojník Jacob J. Anckarström na maškarnom plese. Udalosť sa stala námetom opery Maškarný bál G. Verdiho, ako aj mnohých románov a drám (A. Strindberg, P. A. L. Hallström).

Zverejnené vo februári 2008.

Gustáv III. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gustav-iii