Guinejský prah

Text hesla

Guinejský prah — vyvýšenina morského dna v Guinejskom zálive Atlantického oceána. Vybieha od Stredoatlantického chrbta smerom k africkej pevnine. Oddeľuje Guinejskú panvu od Angolskej panvy. Dĺžka prahu prevyšuje jeho šírku a má menej strmé svahy ako oceánsky chrbát.

Text hesla

Guinejský prah — vyvýšenina morského dna v Guinejskom zálive Atlantického oceána. Vybieha od Stredoatlantického chrbta smerom k africkej pevnine. Oddeľuje Guinejskú panvu od Angolskej panvy. Dĺžka prahu prevyšuje jeho šírku a má menej strmé svahy ako oceánsky chrbát.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Guinejský prah [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-01-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/guinejsky-prah