Guinejská panva

Text hesla

Guinejská panva — menšia podmorská panva v Atlantickom oceáne medzi západným okrajom africkej pevniny a Stredoatlantickým chrbtom; hĺbka 4 000 – 5 000 m. Od Angolskej panvy je oddelená Guinejským prahom. Vznikla poklesom okraja Africkej platformy.

Zverejnené vo februári 2008.

Guinejská panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/guinejska-panva