Gruzínska demokratická republika

Text hesla

Gruzínska demokratická republika — nezávislý gruzínsky štát vyhlásený 1918, → Gruzínsko (dejiny).

Text hesla

Gruzínska demokratická republika — nezávislý gruzínsky štát vyhlásený 1918, → Gruzínsko (dejiny).

Zverejnené vo februári 2008.

Gruzínska demokratická republika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gruzinska-demokraticka-republika