Granville, John Carteret

Text hesla

Granville [gren-], John Carteret, gróf, 22. 4. 1690 – 2. 1. 1763 Bath — britský diplomat a politik. Od 1711 člen Snemovne lordov, 1721 – 24 štátny tajomník pre kolónie, 1724 – 30 miestodržiteľ v Írsku. V parlamente jeden z najväčších kritikov ministra R. Walpola, ktorý presadzoval politiku nezasahovania do európskych kontinentálnych záležitostí. Po jeho páde (1742) bol Granville kráľom Jurajom II. vymenovaný za štátneho sekretára pre zahraničie (1742 – 44). Britskú zahraničnú politiku zaangažoval do európskych problémov, podporoval Máriu Teréziu vo vojnách o rakúske dedičstvo (1740 – 48). Po 1744 jeho vplyv na politiku výrazne oslabol.

Zverejnené vo februári 2008.

Granville, John Carteret [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/granville-john-carteret