Grahnová, Lucile

Text hesla

Grahnová [gráno-] (Grahn), Lucile, vlastným menom Lucina Alexia Grahn, 30. 6. 1819 Kodaň – 4. 4. 1907 Mníchov — dánska tanečnica, baletná majsterka a choreografka.

Študovala v baletnej škole Kráľovského dánskeho baletu v Kodani u Augusta Bournonvilla, ktorý pre ňu vytvoril o. i. choreografiu La Sylphide (1836). Bola jednou z najvýraznejších romantických balerín, očarujúca ľahkosťou a technickou virtuozitou, a prvou dánskou tanečnicou európskeho formátu. Pôsobila ako sólistka v Paríži a Hamburgu, hosťovala na mnohých európskych baletných scénach, v roku 1845 účinkovala v Londýne (s Carlottou Grisiovou, Marie Taglioniovou a Fanny Cerritovou) v Pas de quatre Cesara Pugniho v choreografii Julesa Perrota; ako baletná majsterka pôsobila v Lipsku (1858 – 61), Mníchove (1869 – 75) a i.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 23. augusta 2021.

Grahnová, Lucile [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/grahnova-lucile