Górecki, Henryk Mikołaj

Text hesla

Górecki [gu-], Henryk Mikołaj, 6. 12. 1933 Czernica – 12. 11. 2010 Katovice — poľský hudobný skladateľ.

Po experimentálnych začiatkoch s atonalitou a serializmom našiel svoj osobitý štýl spočívajúci v radikálnom zjednodušení a redukcii hudobných prostriedkov pri súčasnej vysokej rytmickej motorickosti. Jeho diela, napr. Refrén (Refren, 1965), Canticum graduum (1969), Matke (Ad matrem, 1971), symfónie (najznámejšia 3. symfónia, 1976), žalm Blažený muž (Beatus vir, 1979) a sláčikové kvartetá, napr. Už padá súmrak (Already Is It Dusk, 1988), komponované pre americký Kronos Quartet, sa vyznačujú silnou expresivitou a religióznou zanietenosťou.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 18. januára 2021.

Górecki, Henryk Mikołaj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gorecki-henryk-mikolaj