Gordon, Charles George

Text hesla

Gordon [gór-], Charles George, nazývaný Gordon paša alebo Gordon z Chartúmu, 28. 1. 1833 Woolwich – 26. 1. 1885 Chartúm — britský generál a politik. R. 1855 – 56 sa zúčastnil bojov v krymskej vojne, 1860 bol prevelený do Číny, kde mal potlačiť tchajpchingské povstanie. R. 1862 stál na čele jednotiek, ktoré potlačili proticisársku vzburu a dobyli späť mnoho čínskych miest a mestečiek. Potom ho odvelili do Sudánu, ktorý bol od 1822 pod nadvládou Egypta, resp. pod britským vplyvom. R. 1874 – 79 vykonával v službách egyptského chedíva funkciu správcu. R. 1884 sa stal generálnym guvernérom Sudánu, kde v tom čase vrcholilo povstanie za obnovu samostatnosti pod vedením Muhammada Ahmada prezývaného al-Mahdí (Spasiteľ), ktorého stúpenci sa zmocnili veľkej časti krajiny. Na čele britsko-egyptského vojska, ktoré malo hnutie potlačiť, sa dostal v Chartúme do obkľúčenia, kde bol povstalcami po niekoľkomesačnom obliehaní zabitý. Gordon, ktorého hlavu priniesli k al-Mahdího nohám, sa stal britským národným hrdinom a 1898 jeho násilnú smrť pomstila trestná výprava H. H. Kitchenera.

Zverejnené vo februári 2008.

Gordon, Charles George [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gordon-charles-george