Gooch, George Peabody

Text hesla

Gooch [gúč], George Peabody, 21. 10. 1873 Londýn – 31. 8. 1968 Chalfont-Saint-Peter, Buckinghamshire — britský historik a politik. R. 1906 – 10 a 1913 poslanec za Liberálnu stranu. Počas krátkej politickej kariéry sa špecializoval na zahraničné záležitosti a kritizoval politiku, ktorá viedla k vojne v Južnej Afrike. R. 1922 – 25 prezident Historickej asociácie (Historical Association) a 1933 – 36 Národnej mierovej rady (National Peace Council). Zaoberal sa dejinami francúzsko-nemeckých vzťahov, spoluvydavateľ edície britských dokumentov k problematike vzniku 1. svetovej vojny British Documents on the Origins of the War. R. 1911 – 60 redaktor časopisu The Contemporary Review, publikoval veľa príspevkov zaoberajúcich sa svetovými udalosťami a venoval sa popularizácii histórie. Autor prác História a historici v 19. stor. (History and Historians in the 19th century, 1913), Dejiny modernej Európy 1878 – 1919 (History of Modern Europe 1878 – 1919, 1923), Fridrich Veľký (Frederick the Great, 1947), Ľudovít XV. (Louis XV, 1956).

Zverejnené vo februári 2008.

Gooch, George Peabody [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gooch-george-peabody