González Márquez, Felipe

Text hesla

González Márquez [markes], Felipe, 5. 3. 1942 Sevilla — španielsky právnik a politik. Od 1962 činný v socialistickom hnutí, za politické aktivity proti diktatúre F. Franca viackrát väznený. Od 1974 generálny tajomník (pod krycím menom Isidoro) v tom čase ilegálnej Španielskej robotníckej socialistickej strany (Partido Socialista Obrero Español, PSOE). Po víťazstve jeho strany vo voľbách 1982 – 86, 1986 – 89, 1989 – 93 a 1993 – 96 predseda vlády. Cieľom jeho vnútornej politiky bolo zabezpečiť demokratický parlamentný systém proti autoritatívnym tendenciám, v zahraničnej politike sa usiloval otvoriť Španielsku ako suverénnemu štátu cestu do Európy.

Zverejnené vo februári 2008.

González Márquez, Felipe [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gonzalez-marquez-felipe