Gömbös, Gyula

Text hesla

Gömbös [-böš], Gyula, 26. 12. 1886 Murga – 6. 10. 1936 Mníchov — maďarský generál a pravicový politik. Počas 1. svetovej vojny kapitán rakúsko-uhorskej armády, po jej skončení pracoval na ministerstve národnej obrany. Počas Maďarskej republiky rád (1919) štátny tajomník protirevolučnej vlády v Segedíne. Organizoval akcie polovojenských oddielov v západnom Maďarsku a podieľal sa na potlačení pokusov o kráľovský prevrat (1921). R. 1923 založil radikálno-pravicovú Maďarskú národnú stranu nezávislosti. R. 1928 štátny tajomník na ministerstve národnej obrany, 1929 minister národnej obrany vo vláde I. Bethlena. R. 1932 – 36 predseda vlády. Pokúsil sa vytvoriť totalitnú vládnu stranu, obmedzil právomoci parlamentu, obnovil zákaz činnosti politických strán. V zahraničnopolitickej oblasti sa usiloval o revíziu mierových zmlúv a vybudovanie úzkej spolupráce s fašistickým Talianskom a nacistickým Nemeckom. Ako prvý zahraničný predseda vlády navštívil 1933 nemeckého kancelára A. Hitlera. Dňa 17. 3. 1934 podpísal s politickými predstaviteľmi Rakúska a Talianska tzv. rímske protokoly o úzkej politickej a hospodárskej spolupráci. Pre zhoršujúci sa zdravotný stav sa od mája 1936 liečil v Nemecku.

Zverejnené vo februári 2008.

Gömbös, Gyula [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gombos-gyula