Gobbi, Tito

Text hesla

Gobbi, Tito, 24. 10. 1913 Bassano del Grappa – 5. 3. 1984 Rím — taliansky operný spevák (barytón).

Študoval v Ríme u Giulia Crimiho, debutoval v roku 1935 v Gubbiu. Po vojne sa rýchlo uplatnil na veľkých talianskych, európskych i amerických javiskách ako veľmi muzikálny interpret, majster drobnokresbových odtieňov v speváckom i v hereckom prejave. Až do polovice 70. rokov 20. stor. účinkoval v širokom repertoárovom spektre talianskej klasickej opery, vynikal vo vážnych i v komických charakterových postavách, bol častým partnerom Marie Callasovej, napr. ako Jago (Giuseppe Verdi: Otello) a Scarpia (Giacomo Puccini: Tosca), ale aj ako Falstaff (Verdi) a Gianni Schicchi (Puccini). Na Salzburger Festspiele vytvoril postavu Mozartovho Dona Giovanniho (1952 v naštudovaní Wilhelma Furtwänglera), bol prvým talianskym Wozzeckom (Alban Berg: Wozzeck, 1942 v Ríme). Účinkoval približne v troch desiatkach prevažne hudobných filmov.

Text hesla

Gobbi, Tito, 24. 10. 1913 Bassano del Grappa – 5. 3. 1984 Rím — taliansky operný spevák (barytón).

Študoval v Ríme u Giulia Crimiho, debutoval v roku 1935 v Gubbiu. Po vojne sa rýchlo uplatnil na veľkých talianskych, európskych i amerických javiskách ako veľmi muzikálny interpret, majster drobnokresbových odtieňov v speváckom i v hereckom prejave. Až do polovice 70. rokov 20. stor. účinkoval v širokom repertoárovom spektre talianskej klasickej opery, vynikal vo vážnych i v komických charakterových postavách, bol častým partnerom Marie Callasovej, napr. ako Jago (Giuseppe Verdi: Otello) a Scarpia (Giacomo Puccini: Tosca), ale aj ako Falstaff (Verdi) a Gianni Schicchi (Puccini). Na Salzburger Festspiele vytvoril postavu Mozartovho Dona Giovanniho (1952 v naštudovaní Wilhelma Furtwänglera), bol prvým talianskym Wozzeckom (Alban Berg: Wozzeck, 1942 v Ríme). Účinkoval približne v troch desiatkach prevažne hudobných filmov.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 23. júla 2021.

Gobbi, Tito [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gobbi-tito