Glazunov, Alexandr Konstantinovič

Text hesla

Glazunov, Alexandr Konstantinovič, 10. 8. 1865 Petrohrad – 21. 3. 1936 Neuilly-sur-Seine, dnes súčasť Paríža, Francúzsko — ruský skladateľ, dirigent a pedagóg.

V rokoch 1879 – 81 študoval kompozíciu u Nikolaja Andrejeviča Rimského-Korsakova. Ako 16-ročný zložil prvú symfóniu. Od roku 1899 pôsobil na konzervatóriu v Petrohrade, 1905 – 28 bol jeho riaditeľom, od 1928 žil v Paríži. Nadviazal na tvorbu predstaviteľov Mocnej hŕstky a Piotra Iľjiča Čajkovského.

Dielo: 9 symfónií: 1. symfónia E dur (1881), 2. symfónia fis mol (1886), 3. symfónia D dur (1890), 4. symfónia Es dur (1893), 5. symfónia B dur (1895), 6. symfónia c mol (1896), 7. symfónia F dur (1902), 8. symfónia Es dur (1906), 9. symfónia d mol (nedokončená, 1910); symfonické básne Steňka Razin (1885), Kremeľ (Kremľ, 1891), Jar (Vesna, 1891); inštrumentálne koncerty; orchestrálne fantázie Les (1887), More (1889), Fantázia (Fantazija, 1894), Fínska fantázia (Finskaja fantazija, 1909); predohry Karneval (Karnaval, 1895 a i.); balety (Rajmonda, 1898 a i.); komorné skladby (7 sláčikových kvartet: 1. D dur, 1882; 2. F dur, 1884; 3. G dur, 1888; 4. A dur, 1894; 5. d mol, 1898; 6. B dur, 1921; 7. C dur, 1930); vokálna hudba a i.

Spolu s N. A. Rimským-Korsakovom dokončil operu Alexandra Porfirieviča Borodina Knieža Igor (Kňaz Igor, 1889).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 1. februára 2021.

Glazunov, Alexandr Konstantinovič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/glazunov-alexandr-konstantinovic