Gironde

Text hesla

Gironde [žirond] —

1. estuár v juhozápadnom Francúzsku, spoločné ústie riek Garonne a Dordogne. Rozkladá sa od sútoku obidvoch riek od mesta Ambès (v aglomerácii mesta Bordeaux) po pobrežie Biskajského zálivu (Atlantický oceán); dĺžka 75 km, šírka 7 – 24 km, rozloha 685 km2. Na západnom pobreží tvorenom aluviálnou nížinou sú rozsiahle vinice, pre strmšie východné pobrežie s útesmi sú charakteristické náhorné plošiny, v severnej časti sú rozsiahle močiare. Na pobreží a v ústiach doň sa vlievajúcich riek je asi 40 prístavov (obchodných, rybárskych, osobných), je prístupný pre námorné lode. Najvýznamnejšie prístavy sú v mestách Bassens, Lormont a Bordeaux (Port de la Lune). V Gironde je tradičný rozvinutý rybolov. Viacero ostrovov ležiacich v estuári je vyhlásených za prírodné rezervácie, Gironde patrí medzi lokality Natura 2000 a je súčasťou prírodného morského parku Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis (vyhlásený v roku 2015), západné pobrežie je súčasťou regionálneho prírodného parku Parc naturel régional du Médoc (vyhlásený v roku 2019);

2. departement vo Francúzsku.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 14. decembra 2021.

Gironde [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gironde