Gileľs, Emiľ Grigorievič

Text hesla

Gileľs, Emiľ Grigorievič, 19. 10. 1916 Odesa – 14. 10. 1985 Moskva — ruský klavirista.

Od roku 1928 bol žiakom detskej triedy odeského konzervatória, na ktorom študoval v rokoch 1931 – 35, 1935 – 38 študoval u Genricha Gustavoviča Nejgauza na majstrovskej škole Moskovského konzervatória P. I. Čajkovského. Ako 17-ročný získal 1. cenu na Všezväzovej súťaži inštrumentalistov, neskôr sa stal víťazom medzinárodných súťaží vo Viedni (1936) a v Bruseli (1938). Už od útleho veku bol uznávaný pre svoje výnimočné manuálne danosti a jedinečné schopnosti interpretačnej výstavby diel. Po 2. svetovej vojne začal ako jeden z prvých sovietskych interpretov koncertovať v západnej Európe a od 1955 v USA a presadil sa medzi svetovými pianistami (Claudio Arrau, Rudolf Serkin, Vladimir Horowitz, Anton Grigorievič Rubinštein, Sviatoslav Richter a i.). Od roku 1947 vyučoval na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského, 1958 – 70 bol predsedom poroty klavírnej časti Medzinárodnej súťaže P. I. Čajkovského v Moskve.

Jeho repertoár zahŕňal všetky žánre sólovej i komornej klavírnej tvorby od Domenica Scarlattiho po Igora Stravinského (súborne uviedol klavírne koncerty Ludwiga van Beethovena). Bol členom klavírneho tria spolu s huslistom Leonidom Koganom a violončelistom Mstislavom Rostropovičom. Intenzívne sa zasadzoval o uvádzanie diel autorov vtedajšej doby (napr. premiéry opusov Sergeja Sergejeviča Prokofieva). Jeho hra sa vyznačovala dynamizmom, expresivitou a širokou škálou výrazových odtieňov. Realizoval nahrávky na hudobné nosiče vo viacerých svetových firmách.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 21. mája 2021.

Gileľs, Emiľ Grigorievič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gilels-emil-grigorievic