Gibbons, Orlando

Text hesla

Gibbons, Orlando, pokrstený 25. 12. 1583 Oxford – 5. 6. 1625 Canterbury — anglický skladateľ, organista a virginalista.

Vzdelanie získal na King’s College v Cambridgei, od 1605 pôsobil na anglickom kráľovskom dvore. Bol jedným z posledných vplyvných predstaviteľov renesančnej polyfónie v Anglicku. Z jeho vokálno-inštrumentálnej tvorby sú dôležité spevy pre anglikánske ranné a večerné bohoslužby, v ktorých sa úseky pre sólový hlas so sprievodom organu striedajú s pasážami pre celý zbor, pričom hlasy sú zdvojené organom; Gibbons bol významným priekopníkom tohto štýlu. Vplýval aj na vývoj anthemov použitím monodického princípu, koncertantného štýlu a nástrojovej zložky.

Jeho inštrumentálne dielo obsahuje skladby pre sólový klávesový nástroj a pre súbor. Gibbonsovými najvýznamnejšími klávesovými kompozíciami sú fantázie založené na rozsiahlo spracovanom poradí imitácií pavany a galliardy s duchaplne vypracovanými repetíciami. Bol i novátorom violovej hudby v Anglicku a jedným z prvých tvorcov triovej sonáty.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 23. júla 2021.

Gibbons, Orlando [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gibbons-orlando