gerúzia

Text hesla

gerúzia, gr. gerusia, resp. gerúsia — v starovekej Sparte rada starších. Tvorilo ju 28 najmenej 60-ročných mužov (geronti, gr. gerontes) vyberaných z vážených rodín a dvaja králi (→ bazileus). Gerúzia mala súdnu moc – rozhodovala o závažných trestných činoch, odsudzovala vrahov a vlastizradcov na trest smrti a vyhnanstvo. Ako jedna z dôležitých politických inštitúcií štátu pripravovala aj námety, o ktorých rozhodoval snem (apella) za predsedníctva eforov.

Zverejnené vo februári 2008.

Gerúzia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geruzia