Galské cisárstvo

Text hesla

Galské cisárstvo — štátny útvar vytvorený 259/260 uzurpátorom Marcom Cassianom Latiniom Postumom (259 – 268/269) počas krízy Rímskej ríše. Pôvodne zahŕňal iba Galiu, neskôr aj Hispániu a Britániu, za vlády cisára Galliena sa oddelil od Rímskej ríše, po jeho smrti sa Hispánia znova s ríšou spojila. Z Postumových nástupcov vynikol Victorinus (268/269 – 270), ktorý sa spojenectvom s palmýrskou kráľovnou Zénobiou pokúsil o väčšie oslabenie ríše. Cisár Tetricus (270 – 273) sa pridal k rímskemu cisárovi Aurelianovi, čím trvanie Galského cisárstva 273/274 ukončil.

Zverejnené vo februári 2008.

Galské cisárstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/galske-cisarstvo