Galba, Servius Sulpicius

Text hesla

Galba, Servius Sulpicius, 24. 12. 3 pred n. l. Tarracina (dnes Terracina) – 15. 1. 69 n. l. Rím — rímsky politik, cisár (od 9. 6. 68). V roku 33 konzul, miestodržiteľ Hornej Germánie (Germania Superior), v rokoch 60 – 68 miestodržiteľ (na Nerónov návrh) v Hispánii Citerior (Tarraconensis). Po tom, ako Fabius Valens (veliteľ jednej z légií) zložil pred Galbom prísahu vojska a z Ríma prišlo potvrdenie o uznesení senátu, bol Galba vyhlásený za cisára. Postupne odstránil množstvo nepriateľov (Nymfidius Sabinus, Cingonius Varro, Clodius Macer). Zamietol vojsku v Germánii nárok na odmenu za víťazstvo nad Vindikom (Gaius Iulius Vindex). Po následných nepokojoch si v januári 69 vybral za spoluvládcu (caesar) C. Calpurnia Pisóna (ktorého adoptoval), o 6 dní neskôr boli obidvaja zavraždení – spolu s Titom Viniom (Titus Vinius) a veliteľom telesnej stráže Corneliom Lacónom (Cornelius Laco).

Galbovu vládu opísal Tacitus (Dejiny, 1. kniha, 5. – 43. kapitola), jeho životopis napísal Suetonius a Plutarchos.

Zverejnené vo februári 2008.

Galba, Servius Sulpicius [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/galba-servius-sulpicius