Galatia

Text hesla

Galatia — krajina v Malej Ázii osídlená v 3. stor. pred n. l. keltským kmeňovým zväzom Galaťanov. Od 25 pred n. l. rímska provincia. Ako obchodné strediská vynikli mestá Ankyra (dnes Ankara), Pessinus, resp. Pessinús (známy kultom bohyne Kybely) a Tavium.

Zverejnené vo februári 2008.

Galatia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/galatia