Fukač, Jiří

Text hesla

Fukač, Jiří, 15. 1. 1936 Znojmo – 22. 11. 2002 Brno — český muzikológ.

V roku 1959 absolvoval štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne u Jana Raceka a Bohumíra Štědroňa, 1961 – 2002 bol pedagógom tamojšieho Ústavu hudební vědy (1990 – 98 vedúci). Od roku 1994 bol profesorom, 1998 – 2001 prorektorom Masarykovej univerzity.

Zaoberal sa hudobnou históriou, hudobnou sociológiou, lexikografiou, estetikou, semiotikou a hudobnou kritikou. Bol zakladateľom a redaktorom (1969 – 78) časopisu Opus Musicum. Vydal vyše 40 odborných publikácií, o. i. Hudba a její pojmoslovný systém (s Ivanom Poledňákom, 1981), Mýtus a skutečnost hudby (1989), skriptá Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína (1998).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 21. decembra 2020.

Fukač, Jiří [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fukac-jiri