Fretilin

Text hesla

Fretilin, Frente Revolucionária do Timor Leste Independente, Revolučný front za nezávislosť Východného Timoru — vojensko-politické hnutie bojujúce za oslobodenie Východného Timoru spod indonézskej nadvlády a jeho plnoprávnu nezávislosť.

Vzniklo 20. mája 1974 pod názvom Sociálnodemokratické združenie Timoru (Timorese Social Democrat Association), 11. septembra premenované na Fretilin. Dňa 28. novembra 1975 vyhlásilo jednostranne nezávislú Demokratickú republiku Východný Timor, čo viedlo k následnej vojenskej okupácii krajiny zo strany Indonézie, ktorá vyhlásila Timor za svoju 27. provinciu. V dlhoročných nepokojoch a bojoch zahynulo približne 200-tis. občanov, čo je viac ako štvrtina tamojšej populácie. V auguste 1999 sa takmer 80 % Východotimorčanov vyjadrilo v referende za nezávislosť krajiny. Od septembra 1999 pôsobili vo Východnom Timore mierové sily OSN. V septembri 2001 sa tam konali prvé slobodné parlamentné voľby, v ktorých Fretilin získalo do novokonštituovaného Národného zhromaždenia vyše 60 % hlasov. V máji 2002 sa stal Východný Timor nezávislým štátom, moci sa ujala na 5 rokov novozvolená vláda a za prezidenta bol zvolený vodca hnutia José Alexandre Gusmăo.

Zverejnené v júli 2005.

Fretilin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fretilin