Franck, César

Text hesla

Franck [frank], César (Auguste Jean Guillaume Hubert), 10. 12. 1822 Liège, Belgicko – 8. 11. 1890 Paríž — francúzsky skladateľ nemecko-belgického pôvodu.

Študoval na konzervatóriu v Liège, od 1835 súkromne u Antonína Rejchu v Paríži. Od roku 1846 pôsobil ako organista v Paríži, 1872 – 90 ako pedagóg organovej hudby na konzervatóriu. Uznanie a vplyv si získal osobitým výrazom, ktorý spája bachovské kontrapunktické majstrovstvo s harmóniou neskorého romantizmu. Najvýznamnejšie diela skomponoval v 60. rokoch života. Okrem organových diel sú pozoruhodnými dielami Symfónia d moll (1889), Sonáta pre husle a klavír A dur (1885), symfonické básne Džinovia (Les Djinns, 1884, podľa Victora Huga), Psyché (1888), Symfonické variácie pre klavír a orchester (Variations symphoniques, 1885), oratóriá Rút (Ruth, 1845), Vykúpenie (Rédemption, 1871, II. verzia 1874), Blahoslavenstvá (Les Béatitudes, 1879), Rébecca (1881), opera Hulda (1885), lyrická dráma Ghiselle (1890) a i.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 20. januára 2021.

Franck, César [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/franck-cesar