forminx

Text hesla

forminx [gr.] — starogrécky brnkací strunový hudobný nástroj; predchodca a najstaršie doložený štvorstrunový variant kithary. Je známy z Homérových eposov i z vázových malieb z 8. stor. pred n. l., bol bohato zdobený zlatom a slonovinou.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 6. októbra 2020.

Forminx [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/forminx