Floridský prúd

Text hesla

Floridský prúd — teplý morský prúd vo Floridskom prielive, začiatok systému Golfského prúdu; šírka 15 – 20 km, teplota vrchných vrstiev vody v januári 24 °C, v júli 28 °C, salinita do 36,4 ‰, jeden z najrýchlejších (maximálna rýchlosť 9 km/h) a najmohutnejších prúdov svetového oceána.

Zverejnené v júli 2005.

Floridský prúd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/floridsky-prud